PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

MG SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK

Prestij Grup üyesi olan MG Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik, 2005 yılında Mali Müşavirlik hizmetleri sunmak üzere kurulmuştur.

*PRESTİJ DANIŞMANLIK

Prestij Grup üyesi olan Prestij Danışmanlık, 2005 yılında finans ve özel sektördeki kuruluşlar ile KOBİ'lerin imalat, pazarlama, ihracat, mali ve insan kaynağı kapasitelerini geliştirmek üzere danışmanlık hizmeti vermek ve bu hizmetleri sunarken devlet destekleri, hibe programlarından yararlanmalarını sağlamak ve bu konularla ilgili danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulmuştur. 

*PRESTİJ EĞİTİM

Prestij Grup üyesi olan Prestij Eğitim, 2005 yılında finans ve özel sektördeki kuruşlar ile KOBİ'lerin iş ve insan kaynağı performansını geliştirmek için eğitim ve etkinlik organizasyonları hizmetleri sunmak üzere kurulmuştur.