PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL MEVZUAT


Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu ve Ortaklar Kurulu ile Genel Kurul Toplantıları Elektronik Ortamda Yapılabilir (30.03.2020)

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları – Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (30.03.2020)

Konaklama Vergisinin Başlama Tarihi ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı (27.03.2020)

Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Uzatılan Beyan Bildirim ve Ödeme Süreleri (27.03.2020)

e-Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılması (27.03.2020)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (27.03.2020)

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu İle İlgili Yol Haritası (27.03.2020)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2310) (27.03.2020)

SMMM ve YMM Kanunu Sirküleri 1 (27.03.2020)

Kolalı Gazozların ve Tütün İçeren Puroların ÖTV Oranı Arttırıldı (26.03.2020)

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301) (26.03.2020)

Kısa Çalışma Ödeneği Sıkça Sorulan Sorular (25.03.2020)

Vergi Beyanname ve Bildirimlerinin Ertelenmesi İle İlgili Açıklama (Mücbir Neden Uygulaması) (25.03.2020)

2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belli Oldu (25.03.2020)

Mücbir Sebep Haline İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı (25.03.2020)

Mücbir Sebep Hali Meslek Mensuplarını da İçerecek Şekilde Genişletildi (25.03.2020)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (25.03.2020)

COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2283) (25.03.2020)

KGK Kararı 75935942-050.01.04-[01/47] – Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılacak Denetimler (25.03.2020)

KGK Kararı 75935942-050.01.04-[01/47] – Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılacak Denetimler (25.03.2020)

E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yükleme Süresi Uzatıldı (24.03.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu (24.03.2020)

Uzatmalar Sonrası 2020/Mart Ayı ve Sonraki Aylar Mali Takvimi İçin Açıklama (24.03.2020)

Tüm Gelir Vergisi Mükellefleri Mücbir Sebep Kapsamına Alındı! KDV Beyannamelerine İlişkin Ödemeler Ötelendi (24.03.2020)

VUK Sirküleri 129 – KDV Beyannamesi, Ba-Bs Formları Verilme Süreleri (24.03.2020)

Son Dakika: Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı (23.03.2020)

SPK, Finansal Tabloların Bildirim Sürelerini Uzattı (23.03.2020)

Kamu Gözetim Kurumu, Tüm Bildirim Sürelerini 31.05.2020 Tarihine Erteledi (23.03.2020)

Geri Kazanım Katılım Payının Beyan Dönemleri Değişti (23.03.2020)

GEKAP Beyannamesi 2020 Yılında Altı Ay Da Bir Verilecek (23.03.2020)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2278) (23.03.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) (23.03.2020)

TÜRMOB: Önce İnsan... Haklı Taleplerimizin Dikkate Alınmasını İstiyoruz! (20.03.2020)

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği (20.03.2020)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar (20.03.2020)

Korona Virüs İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Duyuru (20.03.2020)

GİB: Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama (19.03.2020)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/9) (18.03.2020)

Vergisel İşlemlerinizi Evden Veya Ofisinizden Yapabilirsiniz (17.03.2020)

Beyannamelerinizi Vermek İçin Vergi Dairesine Gitmek Zorunda Değilsiniz (17.03.2020)

Gelir Vergisi Beyanname Verme ve Ödeme Süresi Uzatıldı (17.03.2020)

Corona Virüs Nedeniyle Ekonomik Sıkıntı Çeken İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir (17.03.2020)

Akaryakıt Sektöründe Faaliyet Gösteren Mükelleflerin e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu (17.03.2020)

Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilecek Vergisel İşlemler (14.03.2020)

MUHSGK Verilme Aşamasında Yapılması Gereken İşlemler (14.03.2020)

Gekap Uygulama Rehberi (13.03.2020)

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru (12.03.2020)

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü (11.03.2020)

SGK Genelgesi 2020/5 – Borç Sorgusu (10.03.2020)

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Yüzde 5 Vergi İndirimi Broşürü (10.03.2020)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (09.03.2020)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/6) (07.03.2020)

2019 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hk; (03.03.2020)

Bazı Teslimlerde Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları Değişti (03.03.2020)

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12) (03.03.2020)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31) (03.03.2020)

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) (03.03.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Hakkında Duyuru (02.03.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesine İlişkin Önemli Duyuru (28.02.2020)

2 Mart 2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (28.02.2020)

Gelir Vergisi Beyannamesi Rehber ve Broşürleri (28.02.2020)

Muhasebe Büroları İçin Müşteri Bilgi Formu (2019 Yılı Gelir Vergisine Tabi Gelirler) (28.02.2020)

Defter Beyan: Sabit Kıymet Yönetim Modülüne Devir Fişi Menüsü Eklenmiştir (26.02.2020)

Tevkifata Tabi Gider Kayıtlarının“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine”Otomatik Aktarılması (25.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar (24.02.2020)

İlave Altı Puanlık Teşvik 31/12/2020 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı (24.02.2020)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2137) (24.02.2020)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517) (20.02.2020)

Defter Beyan: Mükellef Kartı Bilgi Girişlerinin Süresi Uzatıldı (19.02.2020)

Defter-Beyan Sisteminde Bilançoya Geçiş (18.02.2020)

e-Defter Uygulaması Bilgilendirme Duyurusu (18.02.2020)

7196 Sayılı Kanunun Geçici 79 Uncu Maddesi Hakkında 13/02/2020 Tarihli Ve 2020/3 Sayılı Genelge (17.02.2020)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) (14.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu (11.02.2020)

İstanbul ve Kapsama Girmeyen Diğer İllerde Muhtasar Beyannamesi ve Aylık Prim Hizmet Bildirgesi Nereye ve Nasıl Bildirilecek ! (10.02.2020)

Defter-Beyan Duyuruları: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri (10.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı (10.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) (10.02.2020)

Değerli Konut Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı (07.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (07.02.2020)

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Pratik Notlar (06.02.2020)

E-Arşiv Faturanın Geriye Yönelik Tarihli Olarak Düzenlenmesi Hakkında Açıklama (06.02.2020)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) (06.02.2020)

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı (05.02.2020)

Kullanıcı Kodu, Şifre ve Elektronik İmza Araçlarının Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında Duyuru (05.02.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru (05.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderilmesi İçin Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri'nin Yenilenmesine (Güncellenmesine) İlişkin GİB Duyuruları Hakkında Önemli Açıklama (05.02.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) (05.02.2020)

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerine İlişkin GİB Duyuruları (04.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi – Uygulama İç Genelgesi 2020/1 (04.02.2020)

2020 Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi (04.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile İlgili Önemli Duyuru (04.02.2020)

GİB'nın Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilmesine Ait Duyurusu (03.02.2020)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 23/01/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/9], [01/10], [01/11], [01/12], [01/13], [01/14], [01/15] ve [01/16] Sayılı Kararları (01.02.2020)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler (01.02.2020)

Elazığ ve Malatya İllerinde Faaliyet Gösteren e-Defter Mükelleflerinin Dikkatine (01.02.2020)

e-Defter Mükelleflerinin Dikkatine (01.02.2020)

SGK Genelgesi 2020/2 “Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar” (31.01.2020)

Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (31.01.2020)

2020 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi (31.01.2020)